kitaabka quduusta ah ee ciyaalsha

sheekoyinka aad in jeceshahay kitaabka quduuska ah. gabi ahaanba bilaashu.

luuqadaha kale

shekooyinka kitaabka quduuska

sheekooyinku wala in baahan yihiin adobe reader