Bijbel voor Kinderen

Jouw favoriete verhalen uit de bijbel. Helemaal gratis.

Bijbelverhalen

PDF Reader

Oude Testament

Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan. Traktaat Bestand Downloaden Traktaat Bestand Downloaden Read the Bible
1 TOEN GOD ALLES MAAKTE
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan. Traktaat Bestand Downloaden Traktaat Bestand Downloaden Genesis 1-2
2 HET BEGIN VAN DE DROEFENIS VAN DE MENS
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan. Traktaat Bestand Downloaden Traktaat Bestand Downloaden Genesis 3-6
3 NOAH EN DE ZONDVLOED
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan. Traktaat Bestand Downloaden Traktaat Bestand Downloaden Genesis 6-10
4 GOD'S BELOFTE AAN ABRAHAM
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Genesis 11-21
5 GOD TEST ABRAHAM'S LIEFDE
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Genesis 22-24
6 JACOB DE BEDRIEGER
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Genesis 25-33
7 EEN FAVORIETE ZOON WORDT EEN SLAAF
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Genesis 37, 39
8 GOD EERT JOZEF, DE SLAAF
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Genesis 39-45
9 DE PRINS VAN DE RIVIER
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Exodus 2
10 EEN PRINS WORDT EEN HERDER
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Exodus 2-5
11 DE UITTOCHT UIT EGYPTE
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Exodus 4-15
12 VEERTIG JAREN LANG
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Exodus 15-34
13 JOZUA WORDT DE NIEUWE LEIDER
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Jozua 1-6
14 SIMSON, GODS STERKE MAN
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Rechters 13-16
15 GIDEONS KLEINE LEGER
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Rechters 6-9
16 RUTH: EEN LIEFDESVERHAAL
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Ruth
17 SAMUËL, DIENAAR VAN GOD
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     1 Samuël 1-7
18 DE KNAPPE DWAZE KONING
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     1 Samuël 8-16
19 DAVID DE HERDERSJONGEN
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     1 Samuël 16-20
20 KONING DAVID (DEEL 1)
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     1 Samuël 22-31; 2 Samuël 1-2
21 KONING DAVID (DEEL 2)
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     2 Samuël 1-12
22 DE WIJZE KONING SALOMO
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     1 Koningen 1-12
23 GOEDE EN SLECHTE KONINGEN
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     2 Kronieken 33-36
24 DE MAN VAN GODS VUUR
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     1 Koningen 17-19; 2 Koningen 2
25 ELISA, MAN VAN WONDEREN
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     2 Koningen 2-13
26 JONA EN DE GROTE VIS
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Jona
27 JESAJA ZIET IN DE TOEKOMST
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Jesaja 1, 6, 7, 9, 53
28 JEREMIA, DE MAN VAN TRANEN
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Jeremia
29 EZECHIËL: MAN VAN VISIOENEN
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Ezechiël 1-37
30 DE KNAPPE KONINGIN ESTHER
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Ester 1-10
31 DANIËL DE GEVANGENE
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Daniël 1-2
32  DANIËL EN DE GEHEIMZINNIGE DROOM
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Daniël 2
33 DE MANNEN DIE NIET WILDEN BUIGEN
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Daniël 3
34 DANIËL EN DE LEEUWENKUIL
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Daniël 6
35 DE GROTE MUUR VAN NEHEMIA
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Nehemia

New Testament

Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan. Traktaat Bestand Downloaden Traktaat Bestand Downloaden Read the Bible
36 DE GEBOORTE VAN JEZUS
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan. Traktaat Bestand Downloaden Traktaat Bestand Downloaden Mattëus 1-2, Lucas 1-2
37 EEN MAN DOOR GOD GESTUURD
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Lucas 1, 3, Marcus 6
38 EEN VRESELIJKE TIJD VOOR JEZUS
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Matteüs 4, Lucas 4
39 JEZUS KIEST TWAALF DISCIPELEN
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Matteüs 4-7, Marcus 1, Lucas 6
40 DE WONDEREN VAN JEZUS
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Matteüs 8-9, Marcus 1-2, Marcus 4, Lucas 4, Lucas 8, Johannes 2
41 EEN TEMPELLEIDER KOMT OP BEZOEK BIJ JEZUS
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Johannes 2 – 3, Numeri 21
42 JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Matteüs 5-7, Lucas 6
43 DE BOER EN HET ZAAD
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Matteüs 13
44 DE RIJKE MAN, DE ARME MAN
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Lucas 16
45 DE VERLOREN ZOON
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Lucas 15
46 DE BARMHARTIGE SAMARITAAN
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Lucas 10
47 DE VROUW BIJ DE PUT
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Johannes 4
48 JEZUS IN DE STORM
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Matteüs 8 en 14; Marcus 4; Lucas 8
49 HET DOCHTERTJE VAN JAÏRUS
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Marcus 5 en Lucas 8
50 JEZUS GENEEST EEN BLINDE BEDELAAR
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Marcus 10; Lucas 18; Johannes 9
51 DE WONDER-BAARLIJKE SPIJZIGING
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Johannes 6
52 JEZUS EN LAZARUS
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Johannes 11
53 JEZUS EN ZACHEÜS
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Lucas 19
54 HET EERSTE PAASFEEST
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan. Traktaat Bestand Downloaden Traktaat Bestand Downloaden Matteüs 26-28, Lucas 22-24 en Johannes 13-21
55 HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Handelingen 1-4; Johannes 15; Joël 2
56 DE VERVOLGDE GEMEENTE
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Handelingen 4-9
57 PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Handelingen 9-12
58 VAN VERVOLGER TOT PREDIKER
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Handelingen 8 en 9
59 DE ZENDINGSREIZEN VAN PAULUS
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan.     Handelingen 16, 27, 28
60 DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS
Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden PDA Bestand Opslaan. Traktaat Bestand Downloaden Traktaat Bestand Downloaden Johannes 14, 2 Korintiërs 5, Openbaring 4, 21, 22
Verhaal
Verhaal
Verhaal
Verhaal
Verhaal
Verhaal
Verhaal