Cằm vàm phạ hử lục đếch

Cằm vàm mưng nắt trang kí Cằm vàm phạ. Mí thu chèn.

Mục đích cúa boong lầu

Ma-thi-ơ 19:14 Giê-su cạ: Hử kí lục đếch mà tố Câu, mí cấm, sle của Thiên Tàng.'

Cằm vàm phạ hử lục đếch mì sle đảm bảo Chủa Giê-su chắc thâng kí lục đếch quá kí Cằm vàm đảy vẹ, dú trang mọi loại tiểng lục đếch chảng.

Kí Cằm vàm nẩy sle hử 1.2 tỉ lục đếch tềnh thế giới mí sảy chèn sá chừ đảy.

Đăng ký tín mấư