Bibbia pi li piccirìddri

La storia tua preferita di la Bibbia. Assolutamènti gratis.

Àutri lingue

Lu scòpu nostru

Matteo 19:14 Gesù dissi: 'Lassàti ca li piccirìddri vènunu a mia e nòn ci lu 'mpediti, pirchì di iddi è lu regnu di li cieli.'

Bibbia pi li piccirìddri esìsti pi fari canùsciri Gesù Cristo a li piccirìddri spartènnu storie di la Bibbia cu li disegni e materiàli collegatu in forme diverse e mezzi, còmu l'Internet, li telefonini/PDA, scritti stampati a colori e libri di coloràri, in ogni lingua ca nu piccirìddru po parràri.

Sti Storie di la Bibbia àna siri spartùti a 1.8 miliardi di piccirìddri di lu munnu gratis, ùnni possìbili.

Rigìstrati a la Newsletter