Shandikwa shela sha Mulungu kubanigini

Ngano ja wiza kwinga mshandikwa shela sha Mulungu. Dalali gete.

Ndimi ja mbika na mbika

Iganiko lyane

Matayo 19:14 Seba akahaya,’ Bazunilijagi bana banigini, mutizubalemeja kwiza kuli Nene; iki abali giti aba, butemi wa ŋwigulu wene wabo.'

Shandikwa shela sha Mulungu kubanigini shiligela kumanikija Yesu Kristo kubanigini mu busambaja wa ngano ja shandikwa shela iji kaboneshwa na shandikwa isho shikolile mumbika na habari jingi, kusanja: Tovuti, Simu / PDAs, trakti ijitonile mabala na shitabo sha mabala, mu lulimi lose lose ulo nigini adulile kulunga lunga.

Ngano ja shandikwa shela sha Mulungu jikusambajiwa dalali kubanigini 1.8 billioni welelo ngima mu budula ubo wilonga.

Kwisanja ng’wi gazeti