Shandikwa shela sha Mulungu kubanigini

Ngano ja wiza kwinga mshandikwa shela sha Mulungu. Dalali gete.

Ndimi ja mbika na mbika

Tumanikijage ku shandikwa shela sha Mulungu ku banigini

Buzengo wise

Winnipeg: Nzengo gwa banhu 750,000 uguli hagati ya si ya Canada.

Twandikilage

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

Twandikilage mu nzila ya bumeme

Tulilomba utuwile mihayo na lulimi lwa si yako.

Newsletter Sign Up