Bushishee yaafeet koricoo

yaafeet koricooche itti shunnaabeeti shemmeeshoo. Gijjoo qochiyaano.

Bare noonoo

Yaafeeti koricee shemmeesheena’o

Adobe shemmiibeeton qaawiibeet shemmeesheena’o