የዴንጋ መጣፍ ቅዱስ

ይረሙጂ ወግ ተመጣፍ ቅዱስ ደን።. ምርምዳር ነጣ.

የትለየ ኧፎ

የመጣፍ ቅዱስ ወግ እንም

መጣፍ ያነብበወ አዶቤ ይሾ ወግ