የዴንጋ መጣፍ ቅዱስ

ይረሙጂ ወግ ተመጣፍ ቅዱስ ደን።. ምርምዳር ነጣ.

የትለየ ኧፎ

ይና መርኾት

ማቴዎስ 19÷19 ኢየሱስ 'ቅስር ደንጋ ይየኼ የተኖ አትኸሮዮ ይእግዘር መንግስት የዝ ዴንጋ ኸማ የኸረ ሰቡ።' ባረ

መጣፉ ቅዱስ የደንጋ በምድር እንም መረብ በሞባይል ስልክ (ፒዲኤም) በቀለም ባተምዮ ትራክትም በቀለም ወጣፉም ደቦርም ምስላዊ የመጣፍ ቅዱስ ወግም ይትራክቦ ጥፎትንም በትልያየ ኤነት በትልያየ ኤኔት ኧፎ ይታራከቦዊ ዘዴ በዋስራ ኢየሱስ ክርስቶን በዴንጋ ይትኼሬ ወቶቱ።

ዝህ የመጣፍ ቅዱስ ወግ በትቻለ ያኽር የ1.8 ቢሊዮን የምድረ ዴንጋ እንም በነጣ ይሰሮቴ

በዜና መጥኼት ተምዘገቦ