የዴንጋ መጣፍ ቅዱስ

ይረሙጂ ወግ ተመጣፍ ቅዱስ ደን።. ምርምዳር ነጣ.

የትለየ ኧፎ

.ስጦታ የዴንጋ መጣፍ ቅዱስ ያቦ