Kinh thánh cho trẻ em

Những câu chuyện yêu thích của bạn từ Kinh thánh. Hoàn toàn miễn phí.

Những ngôn ngữ khác

Mục đích của chúng tôi

Ma-thi-ơ 19:14 Chúa Giê-xu phán: 'Hãy để trẻ nhỏ đến cùng Ta, đừng ngăn cấm chúng, vì nước thiên đàng là thế.'

Kinh thánh cho trẻ em tồn tại để làm cho trẻ em biết đến Chúa Giê-su Christ thông qua việc phân phát các câu chuyện Kinh thánh có minh họa và tài liệu liên quan dưới các hình thức và phương tiện khác nhau, bao gồm World Wide Web, Điện thoại di động / PDA, các bản in màu và sách tô màu, bằng mọi ngôn ngữ a trẻ có thể nói.

Những Câu Chuyện Kinh Thánh này sẽ được phân phát miễn phí cho 1,8 tỷ trẻ em trên thế giới ở bất cứ đâu có thể.

Bản tin Đăng ký