démin sén kà biboulou

tarikou min kadi démin sén yé , a bé biboulou ko no. fou fa la ki.

kan wéré là

An ga la gnini

Matthew 19:14 jesus ko : démin sén bé ka na né fé, aw kana ou bali, o yé allak massa de yé

Demin sén ka biboulou bé ka démin sén dé kala jesus ka tarikou là, o de là kalan mi nanw di oumàà tio goya sougoula , telephoni, internet minanw kan bé là djien fanw fanw, ou ka se ka kalan.

1,8 milliari démin sén dé bé djien kono, an bé démén ké an se ko nin an dema ri là.

A yè sé bin tié