مہے زاباناں

انجیل زاگان ء پہ۔

ابلکل مفت۔ نجیل ہچ تہی پسندیدہ ء کہانی۔

زموږ موخه

میتھ 19:14 عیسي ووئيل، 'کوچني ماشومان زما سره راشي، او نھ یې منع کوئ، دا د آسمان سلطنت دى۔ '

د ماشومانو لپاره بائبل موجود دی چې عیسی مسیح د ماشومانو د پیژندلو بائبل کیسې او اړونده موادو په بیلابیلو بڼو او رسنیو کې ویشلو په واسطه پیژندل کیږي، په شمول د نړیوالې وېب ویب، ګرځنده تلیفون / پی ڈی ائے \، چاپ رنگ رنګونه او د رنګ رنګ کتابونه، هغه ژبه چې ماشوم یې خبرې کولی شي۔

دا بائبل کلامونه باید په مستقیم ډول د نړۍ 1۔8 ملیارده ماشومانو ته وټاکل شي چېرته چې امکان ولري

خبرپاڼه لاسلیک