Injiilu Xale yi

Xew xew yu gëna neex yu jogge ci biir Injiil bi. Té ñu koy mayé.

Xaaj bu ñjëkk bu Mbind mu sell mi

Télésarsel lien wu xew xew bi Télésarsel teeré bii ñu kuloré Télésarsel teeré bii ñu kuloré Download Audio File Download PDA File Télésarsel Trak bi Télésarsel Trak bi Watch on Youtube Read the Bible
1 Ba Yàlla sakké lepp
Télésarsel lien wu xew xew bi Télésarsel teeré bii ñu kuloré Télésarsel teeré bii ñu kuloré Download Audio File Download PDA File    
YouTube Video
Ñjàlbéen ga 1-2
2 Fu tiisu nit tambale
Télésarsel lien wu xew xew bi Télésarsel teeré bii ñu kuloré Télésarsel teeré bii ñu kuloré   Download PDA File    
YouTube Video
Ñjàlbéen ga 3-6
3 Nóoyin ak ndoxu mbënn mu rey mi
Télésarsel lien wu xew xew bi Télésarsel teeré bii ñu kuloré Télésarsel teeré bii ñu kuloré Download Audio File Download PDA File    
YouTube Video
Ñjàlbéen ga 6-10

Kóllëre gu Bees gi

Télésarsel lien wu xew xew bi Télésarsel teeré bii ñu kuloré Télésarsel teeré bii ñu kuloré Download Audio File Download PDA File Télésarsel Trak bi Télésarsel Trak bi Watch on Youtube Read the Bible
36 Juddub Yeesu
Télésarsel lien wu xew xew bi Télésarsel teeré bii ñu kuloré Télésarsel teeré bii ñu kuloré Download Audio File Download PDA File    
YouTube Video
Macë 1-2, Luug 1-2
54 Màggal bu ñjëkk bu bësu mucc ga
Télésarsel lien wu xew xew bi Télésarsel teeré bii ñu kuloré Télésarsel teeré bii ñu kuloré Download Audio File Download PDA File    
YouTube Video
Macë 26-28, Luug 22-24, Yowaana 13-21
60 Ajjana, këru Yàlla gu rafeet gi
Télésarsel lien wu xew xew bi Télésarsel teeré bii ñu kuloré Télésarsel teeré bii ñu kuloré Download Audio File Download PDA File    
YouTube Video
Yowaana 14; 2 Waa Korent 5; Peeñu ma 4, 21, 22
Xew xew
Xew xew
Xew xew
Xew xew
Xew xew
Xew xew
Xew xew
Xew xew
Xew xew