Iuku ria Murungu

Turugono turia weendete muno kuuma kiri iuku ria Murungu. Niriaotheri buuru.

Ngoono cia iuku ria Murungu

Ngoono niciedaga muthomi wa Adobe