Mengenai Alkitab untuk Anak-anak

Lembaga Pengarah

Rick Drury
Helmut Sass
Len Alexiuk
Jake Froese
Jeff Williams

Staf

Gregory Stetski, Pengarah Eksekutif
Edward Hughes, Peyunting PrayerLink
Bersama dengan sukarelawan- sukarelawan di seluruh dunia.