Ubaibu ka Aipé

Ao-orcha mmi-ipu Ubaibu no hu-wo lo-ortu fiye du á. A'laha cha'kaa.

Okpa ku Ubaibu ko ote-teh/ki igbleh

Klu a-orcha a Lu okpa ku ukolor kuwo kla ka kwoi tu ba Lu okpa ku ukolor kuwo kla ka kwoi tu ba Klu okpa ku Owaa Klu okpa ku okela-Owoicho Klu okpa ku okela-Owoicho Read the Bible
1 Eko Nowoiche Yoda Doodu A
Klu a-orcha a Lu okpa ku ukolor kuwo kla ka kwoi tu ba Lu okpa ku ukolor kuwo kla ka kwoi tu ba Klu okpa ku Owaa     Okpa ko Okwaje 1-2
2 O Hokwu K’otunobi Koleche
Klu a-orcha a Lu okpa ku ukolor kuwo kla ka kwoi tu ba Lu okpa ku ukolor kuwo kla ka kwoi tu ba Klu okpa ku Owaa     Okpa Kokwaje 3-6
3 Unoa Ml'enyi Nehi
Klu a-orcha a Lu okpa ku ukolor kuwo kla ka kwoi tu ba Lu okpa ku ukolor kuwo kla ka kwoi tu ba Klu okpa ku Owaa     Okpa ko Okwaje 6-10

Okpa Ubaibu ka aba alo ba'a/ okpa ku Ubaibu epepe

Klu a-orcha a Lu okpa ku ukolor kuwo kla ka kwoi tu ba Lu okpa ku ukolor kuwo kla ka kwoi tu ba Klu okpa ku Owaa Klu okpa ku okela-Owoicho Klu okpa ku okela-Owoicho Read the Bible
36 Ooma Ku Jisos
Klu a-orcha a Lu okpa ku ukolor kuwo kla ka kwoi tu ba Lu okpa ku ukolor kuwo kla ka kwoi tu ba Klu okpa ku Owaa     uMatiu 1-2, Luke 1-2
40 Aoda Ohidaago ku Jisos
Klu a-orcha a Lu okpa ku ukolor kuwo kla ka kwoi tu ba Lu okpa ku ukolor kuwo kla ka kwoi tu ba Klu okpa ku Owaa     Umatiu 8-9, Umaki 1-2, Umaki 4, Uluku 4, Uluku 8, Ujon 2
54 Ista Afleyi
Klu a-orcha a Lu okpa ku ukolor kuwo kla ka kwoi tu ba Lu okpa ku ukolor kuwo kla ka kwoi tu ba Klu okpa ku Owaa     Umatiu 26 -28, Uluku 23-24, Ijon 13-21
60 Okpowoicho Ole Egahi
Klu a-orcha a Lu okpa ku ukolor kuwo kla ka kwoi tu ba Lu okpa ku ukolor kuwo kla ka kwoi tu ba Klu okpa ku Owaa     Okpa Ompa ku korenti 5; Oda ne mafu L’Ijon 4, 21, 22
Or-cha
Or-cha
Or-cha
Or-cha
Or-cha
Or-cha
Or-cha