የዴንጋ መጣፍ ቅዱስ

ይረሙጂ ወግ ተመጣፍ ቅዱስ ደን።. ምርምዳር ነጣ.

የመጣፍ ቅዱስ ወግ እንም

መጣፍ ያነብበወ አዶቤ ይሾ ወግ

ይድረ ጐርደ

የወግ ፋይል ውስድ የቀለም መጣፍ የውስዶ የቀለም መጣፍ የውስዶ የስልካኹ ፋይል ይውሰዶ ትራክት ፋይል ይውሰዶ ትራክት ፋይል ይውሰዶ Read the Bible
1 እግዘር እንም ቃር ቲፈጥር
የወግ ፋይል ውስድ የቀለም መጣፍ የውስዶ የቀለም መጣፍ የውስዶ የስልካኹ ፋይል ይውሰዶ     ፍጥረት 1-2
2 የሰብ ትከ ያሜጥጥ ዘንጋ ቅርሶት
የወግ ፋይል ውስድ የቀለም መጣፍ የውስዶ የቀለም መጣፍ የውስዶ የስልካኹ ፋይል ይውሰዶ     ፍጥ 3-6
3 ኖኸም ንቅ የንፋት ይኻ
የወግ ፋይል ውስድ የቀለም መጣፍ የውስዶ የቀለም መጣፍ የውስዶ የስልካኹ ፋይል ይውሰዶ     ፍጥ 6-10

የገደር ጐርደ

የወግ ፋይል ውስድ የቀለም መጣፍ የውስዶ የቀለም መጣፍ የውስዶ የስልካኹ ፋይል ይውሰዶ ትራክት ፋይል ይውሰዶ ትራክት ፋይል ይውሰዶ Read the Bible
36 የእየሱስ ወትጠን
የወግ ፋይል ውስድ የቀለም መጣፍ የውስዶ የቀለም መጣፍ የውስዶ የስልካኹ ፋይል ይውሰዶ     ማቴዎስ 1-2 ፣ሉቃስ 1-2
40 የኢየሱስ ወግ
የወግ ፋይል ውስድ የቀለም መጣፍ የውስዶ የቀለም መጣፍ የውስዶ የስልካኹ ፋይል ይውሰዶ     ማትዮስ 8-9, ማርቆስ 1-4, ማርቆስ 4, ሉቃስ 4, ሉቃስ 8, ዮኻንስ 2
54 ትንም ይፍት ፋሲካ
የወግ ፋይል ውስድ የቀለም መጣፍ የውስዶ የቀለም መጣፍ የውስዶ የስልካኹ ፋይል ይውሰዶ     ማቴዎስ 26፡28፣ ሉቃስ 22-24፣ ዮኻንስ 13-21
60 ሠማይ የጔታ ያጎጪ ሸመነው
የወግ ፋይል ውስድ የቀለም መጣፍ የውስዶ የቀለም መጣፍ የውስዶ የስልካኹ ፋይል ይውሰዶ     ዮኻንስ 14፥2 ፣ 2ነ ቆሮንቶስ 5፣ ራዕይ 4, 21, 22
ወግ
ወግ
ወግ
ወግ
ወግ
ወግ
ወግ