Alkitab Anggen Anak Alit

Carita Alkitab sane kesenengin. Tenten naur.

Tatujon Tityang

Matius 19:14 Nanging Ida Hyang Yesus raris ngandika: 'Depang sampun alit-alite pada rauh sik Gurune, sampunang tombaanga. Sawireh anake cerik-cerik sapuniki sane jagi ngrasayang Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa.'

Alkitab Anggen Anak Alit puniki kakaryanin anggen nguningayang indik Ida Hyang Yesus Kristus ring anak-anak alit antuk nyeritayang carita-carita Alkitab sane medaging gambar nganggen: Web, telpun/tab, brosur mewarni, buku mewarni ring makudang kudang basa.

Carita-carita Alkitab puniki pacang kasebarang ring 1,8 miliad alit-alite tur nenten naur ring sejeroning jagat.

Daptar newsletter