መጽሐፍ ቅዱስ ለህፃናት

የምትወዱት የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ፍጹም በነፃ

መጽሐፍ ቅዱስ ስለልጆች

የዳይሬክተሮች ቦርድ

Rick Drury
Helmut Sass
Len Alexiuk
Jake Froese
Jeff Williams

እስታፍ

Gregory Stetski, Executive Director
Edward Hughes, PrayerLink Editor
Along with many volunteers worldwide.